Taobh thiar den Scáileán - Ár dTaighde / Behind the Screen - Our Research

Bhuel, ní raibh blag agam riamh roimhe seo.  Bainfidh mé áis as a insint daoibh cad atá ar siúl taobh thair den scáileán.  /  I've never had a blag before.  I'll use it to tell you what's going on behind the scenes.

 

 

10/25/2016

Ag obair arís ar innéacs cuimsitheach do Chartlann na bPápaí chun é a chur i gcomparáid leis an mbunachar sonraí ar chruthaíomar do fhinte oidhreachtúla Éireannacha .  /  Again working on a comprehensive index of the Papal Archives to compare it to the database of hereditary Irish families we created.

 

10/24/2016

Tá Alex, MacKenzie, Caitlin, Mingzun, agus Jenna ag obair liom ar innéacsanna Chartlanna na bPápaí.   Ar fheabhas!  ///  Alex, MacKenzie, Caitlin, Mingzun, and Jenna are working with me on the indexes of the Papal Archives.  Excellent!

 

10/23/2016

Anois, ar ais ar bhailiú innéacsanna (mar an ceann thíos) ó Chartlanna na bPápaí chun iad a chur i gcomparáid leis an mbunachar sonraí a chuireamar le chéile ó na hannála Éireannacha thar na 3 bliana is deire.  Tugaigí faoi deara na héagsúlachtaí i litriú  ///  Now, back to collecting indexes (like the one below) from the Papal Archives to compare them with the database we put together from the Irish annals over the last 3 years.  Take note of the differences in spelling.

 

Murphy, Humurchu, Omerchu, Omurchu, Omurchuu, Ymurchun

- Cornelius, precentor of Cork, to have vicarage of Kinneigh, 218220.

-, Donatus, detainer of treasureship of Cork, 89.

-, Donatus, canon of Cloyne, papal mandatary, 119, 245.

-, Thady, canon of Cork, papal mandatary, 264.

 

Agus, ar ndóigh, seo daoibh litriú ceart an ainm 'Murphy' as Gaeilge:  /  And, of course, here's the correct spelling of 'Murphy' in Irish:

 

Ó Murchadha nó/or Ó Murchú.

Mac Murchadha nó/or Mac Murchú.

 

Comments

Please enter the code
* Required fields
There are no entries yet.
Print Print | Sitemap
Copyright © 2014 by Gerald A. John Kelly - 1&1 MyWebsite